RSP İkinci Dönem Program Dokümanları

     

 

Operasyonel Program Dokümanları

•  Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (PDF, 4.9MB)

•  Rekabetçi Sektörler Programı İkinci Dönem Broşürü (PDF, 1.4MB)

•  Program Tanımlama Dokümanı İngilizce (Word, 22KB)

•  Faaliyet 3.2 PTD Hazırlama Destek Dokümanı (Word, 182KB)

•  Faaliyet 3.2 PTD OIS (Word, 24KB)

 

Yararlanıcıya Özel Belgeler

•  Operasyonel Anlaşma İngilizce (PDF, 7MB)

•  Protokol İngilizce (PDF, 7MB)

•  Yararlanıcılar için ihale kılavuzu İngilizce (2.067 KB)

 

Mevzuat

•  AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimine İlişkin Başbakanlık Genelgesi (2015) (354KB)

•  Çerçeve Anlaşma (IPA II Çerçevesinde Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler) (PDF, 7.8MB)

•  IPA II Finansman Anlaşması İngilizce (PDF, 3.6MB)

•  IPA II Komisyon Uygulama Tüzüğü (No 447/2014, 2 Mayıs 2014)  İngilizce (PDF, 492KB)

•  IPA II Ortak Uygulama Kuralları Tüzüğü (11 Mart 2014) İngilizce (PDF, 587KB)

•  IPA II Konsey Tüzüğü (11 Mart 2014) İngilizce (PDF, 625KB)

 

İletişim ve Tanıtım 

•  RYOP İletişim Stratejisi ve Eylem Planı (Haziran 2016) İngilizce (PDF, 768KB)

 Rekabetçi Sektörler Programı İletişim ve Tanıtım Kitapçığı (PDF, 3,4MB)

•  AB İletişim ve Görünürlük Rehberi (PDF, 701KB)

•  AB İletişim ve Görünürlük Rehberi – Ek (PDF, 103KB)

•  Tanıtım için işbirliği toplantısı sunumu

Şablonlar

•  Belgeler (zip, 236KB)

•  Tanıtım Malzemeleri (zip, 33.4MB)

•  Sarf Malzemeler (zip, 2.3MB)

•  Zorunlu Levhalar (zip, 3.3MB)