PROJE ADI NİHAİ YARARLANICI UYGULAMA YERİ AB KATKISI (€) ULUSAL KATKI (€)
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde "Nitelikli Gıda Kümelerinin" Etkinleştirilmesi Projesi Kalkınma Bakanlığı - GAP Bölge İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa 3223200.0 568800.0
Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Samsun 2221087.4 391956.6
Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Projesi Tokat S.S Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Tokat 7924532.42 1692618.58
Bingöl İş Geliştirme Merkezi Kurulması Projesi (İŞGEM) Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl 4041237.65 953494.35
Elazığ İş Geliştirme Merkezinin Genişletilmesi Projesi (İŞGEM) Elazığ İl Özel İdaresi Elazığ 7908183.3 1538935.7
Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Gaziantep 6359778.24 1421670.76
Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kars , Erzincan , Erzurum 7506646.65 1324702.35
Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesi Ekonomi Bakanlığı Samsun , Kahramanmaraş , Çorum , Gaziantep , Trabzon 4250000.0 750000.0
Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Batman , Van , Sivas , Hatay 6846750.0 1653250.0
Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin Kurulması Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Kayseri , Yozgat 6327897.14 1496879.86
3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması Projesi (1. Safha) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kastamonu , Tokat , Malatya 8122921.77 1687370.23
3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması Projesi (2. Safha) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tokat , Kastamonu , Malatya 2706786.64 562279.36
Amasya’da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Merkezi Kurulması Projesi Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı Amasya 4553152.69 878907.31
Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi Kastamonu Ticaret Borsası Kastamonu 8221660.2 1757293.8
Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması Projesi Giresun Ticaret Borsası Giresun 7753978.53 1696330.47
Van İŞGEM Büyüyor Projesi Van Sanayici ve İşadamları Derneği Van 7661195.35 1351975.65
Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı Projesi (FIRASET) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Elazığ 5576720.38 1191965.62
Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1.3855E7 2445000.0
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Projesi (GETHAM) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gaziantep 6198047.92 1181459.08
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi (BAKK) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü 5.219671053E7 9211184.21
Gümüşhane İGelenkesel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Gümüşhane 6774258.74 1346406.26
Hatay Mobilyacılar için Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Hatay 6034060.81 1326345.19
Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Siirt 8363902.25 1475982.75
Ardahan Yalnızçam'da Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Projesi Ardahan İl Özel İdaresi Ardahan 4856896.86 1391523.14
Orta Karadeniz Bölgesinin (TR 83) Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Orta Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı Tokat , Çorum , Samsun , Amasya 6804096.15 1200722.85
Maraş Biberi İş Kümesi Projesi Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü Kahramanmaraş 2041484.78 553183.22
Arım, Balım, Peteğim Projesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu 8225930.56 1764269.3
Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi Projesi Bayburt İl Özel İdaresi Bayburt 7651779.62 1663754.38
Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi Osmaniye Valiliği Osmaniye 6844687.06 1440855.94
AB Mali Programları Daire Başkanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Mali Programları Daire Başkanlığı 3342500.05 589852.95
Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır 4999218.46 1030474.54
Şanlıurfa’da Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Artırılması Projesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa 8050037.9 1560800.1
Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Tillo Kaymakamlığı Siirt 2535235.22 545993.78
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize 8154867.68 1816846.32
Samsun Lojistik Merkezi Projesi Black Sea Region Development Agency Samsun 3.25072608E7 8126815.2
Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun 6992413.39 1297347.61
Sivas İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas 6031557.17 1159997.83
Sorgun İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Sorgun Belediye Başkanlığı Yozgat 3879034.5 684535.5
Mobilya Üretimimin ve Teknolojisinin Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Kayseri 8215635.9 1449818.1
AB Mali Programları Daire Başkanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Teknik Yardım Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Mali Programları Daire Başkanlığı 1.81270677E7 3198894.3
Mardin-Kültürel Turizm Merkezi Projesi Mardin Valiliği Mardin 7819815.08 1379967.37
Şanlıurfa Hububat Lisanslı Depo Projesi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa 8094913.8 1428514.2
Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Kurulması Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şanlıurfa 7512683.54 1602438.46
Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4.2925E7 7575000.0